U akciju saniranja posljedica prekida nastave uključili su se i javni RTV servisi, a iz Visokog nam dolazi primjer inovativne škole koju pandemija koronavirusa nije spriječila da sa učenicima dijeli znanje.

Video koji se pojavio na društvenim mrežama je nastao u Medresi u Visokom, gdje se nastava odvija zahvaljujući Cisco Webex platformi.

Profesor je tako bio u prilici u učionici držati čas, dok su učenici pratili iz svojih domova, uz omogućenu direktnu komunikaciju.