Zaštititi penzije budžetom u cjelini, a ne samo doprinosima, namjera je Vlade FBiH, zbog čega Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje od 1. januara 2020. godine prelazi na trezorsko poslovanje, pojašnjava Zijad Krnjić, direktor Zavoda PIO. Dodaje da će Zavod biti tehnički spreman do početka prelaska na trezorsko poslovanje.

"Davat ćemo nalog trezoru za isplatu penzija"

- Zakonom o PIO-u koji je u primjeni od 1. marta prošle godine predviđeno je da će u roku, najduže dvije godine, Federalni zavod PIO finansijsko poslovanje obavljati preko računa trezora. Dakle, Zavod PIO ostaje pravno lice, samo će finansije ići kroz trezor. Doprinosi će se uplaćivati na taj račun, a mi ćemo umjesto bankama, nalog davati trezoru da isplati ono što je po našem finansijskom planu predviđeno - govori nam Krnjić.

Dodaje da stabilne države, u kojima je potpuna vladavina prava, gdje se sve porezne i fiskalne obaveze moraju platiti, u principu nemaju taj režim. Nego su nosioci osiguranja samostalni pravni subjekti jer doprinosi su prihod koji se može koristiti samo za namjenu koja je rečena.

- A društva kao što je naše pribjegavaju ovakvoj sigurnosti. U slučaju nekog poremećaja u naplati doprinosa, da se povuku sredstva iz poreza. To je namjena, i zbog toga se i planira promjena režima, da se penzije zaštite budžetom u cjelini, a ne samo doprinosima. To bi trebalo da starta 1. januara 2020. Uglavnom tehička problematika će se urediti do kraja godine. Nema rizika da će nešto zaribati - rekao nam je Krnjić.

Izboriti se da prioritet imaju penzioneri

Redžo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera FBiH, kaže kako je itekako upoznat sa načinom na koji funkcionira trezorsko poslovanje.

- Plan finansiranja Zavoda PIO FBiH sada će biti sastavni dio budžeta i on će se pratiti. I ako ne bude dovoljnog dotoka sredstava Vlada FBiH, odnosno, Ministarstvo finasija FBiH, osigurava potrebna sredstva i isplaćuje penzije u punom iznosu do petog u mjesecu. Vlada zadržava pravo, da ako bude više sredstava od toga, a kamo sreće da bude tako, jer do do sada nikada nije bilo, da to Vlada uzme sebi. Prema tome, mi joj želimo svako dobro ako uspije da osigura veći dotok sredstava nego što treba - rekao nam je Mehić.

Kaže da će sada penzioneri biti rasterećeni.

- Mi kao vodstvo penzionera moramo se izboriti da prilikom isplate iz budžeta FBiH prioritet imaju penzioneri u odnosu na druge budžetske korisnike. Mislim da je ovo jedno veliko dostignuće i treba odati priznanje Vladi FBiH ako bude ispoštovala članove u Zakonu o PIO-u koji se tiču trezorskog poslovanja - rekao je Mehić.