Izbor Selvedina Šatorovića na mjesto predsjednika Saveza samostalnih sindikata BiH, na Vanrednom kongresu koji je održan u Zenici 21. oktobra, izazvao je dosta bure unutar radničke organizacije.

Predstavnici 14 granskih sindikata, predvođeni čelnim čovjekom Sindikata državnih službenika i namještenika Samirom Kurtovićem, smatraju kako je vanredni kongres održan mimo važećih zakona i mimo Statuta SSSBiH.

Podsjećamo, ova grupacija je u junu ove godine pokušala organizovati nastavak prekinutog 14. kongresa SSSBiH, koje je započeo i prekinut je u februaru ove godine prilikom izbora osobe koja će u narednom mandatu voditi radničku organizaciju. Kandidati su bili upravo Selvedin Šatorović i Redžo Kurić. U trenutku kada je Kurić vodio nakon prvog kruga glasanja, grupa delegata okupljena oko Šatorovića i  sada već bivšeg predsjednika Ismeta Bajramovića, je napustila Kongres. Međutim, junski pokušaj nastavka Kongresa je propao zbog nedostatka kvoruma.

Kongres stavljen ad acta

Ovaj kongres nikada nije nastavljen, a Glavni odbor SSSBiH je donio odluku da se izbor predsjednika održi na novom, Vanrednom kongresu radničke organizacije, koji je održan u nedjelju u Zenici.

- Pozvali su samo njima znane delegate koji su izabrali Šatorovića za predsjednika. Ovih 14 grana će osporavati takvu skupštinu, posebno iz razloga što je Kongres, koji je bio legitiman, u kvorumu, 22. februara, koji je imenovao delegate na mandat od četiri godine, sve do 10. tačke punovažno radio i donosio odluke. Svi znamo šta se desilo kada je došlo do izbora, da se ta grupacija ljudi povukla i da mi nismo mogli nastaviti zasjedanje. Oni su sada sazvali neki Glavni odbor koji je apsolutno nestatutaran. Njih 16 je donijelo odluku da se ovaj kongres koji je bio u februaru stavi ad acta, isto kao da nije postojao. Oni su sada sazvali Vanredni kongres i pozvali su delegate. Mi nemamo pojma ni koji su to delegati, koji su bili, koje su grane zastupljene i u kojem omjeru i uradili su to što su uradili, odnosno potpuno nestatutarno i potpuno nezakonito – kazao je Kurtović u izjavi za Faktor.

Selvedin Šatorović     FOTO: V. HASANBEGOVIĆ

S druge strane Šatorović insistira na tome da se Sindikat neće više baviti samim sobom, nego da će pažnja biti usmjerena na prava radnika.

- Svi oni koji su nas optuživali u protekle četiri godine da se bavimo sami sobom i koji pokušavaju da u narednom periodu destabiliziraju SSSBiH na putu zaštite radničkih prava neće uspjeti. Sva priča o načinu izbora je priča koja treba omesti svakog onog koji želi da podigne najnižu cijenu rada, svakog onog koji insistira na donošenju zakona o uvezivanju radnog staža, svakog onog ko traži da se donese zakon o zaštiti na radu, novi poboljšani zakon o štrajku i svi drugi pozitivni radnički propisi koji u svakoj varijanti treba da onemoguće odlazak mladih iz BiH. Selvedin Šatorović i rukovodstvo SSSBiH će u narednom periodu se baviti problemima radnika i nas ne zanimaju nikakve insinuacije niti instrukcije bilo kakvih političkih partija, ili bilo kakvih “sivih eminencija“ koje su u protekle četiri godine stavljale raznorazne bubice među rukovodioce Sindikata kako bi oni bili što slabiji i kako se ne bi uspješno borili za prava radnika. Pozivam sve da zajedno radimo na stvaranju jačeg, boljeg, snažnijeg i modernijeg Saveza sindikata, samo i isključivo u interesu radnika – kazao je Šatorović.

On je pojasnio i zašto je napustio zasjedanje 14. kongresa SSSBiH u februaru ove godine.

- Zato što je Kongres u februaru bio održan pod patronatom Vlade FBiH, pod patronatom Fadila Novalića. Zato što je Kongres u februaru vodio Fadil Novalić, a ne SSSBiH. On je to priznao. Na sastanku poslodavaca u Zenici gospodin Novalić je netom pred izbore rekao, kada je došao na poziciju premijera FBiH, da je zatekao jako loše organizovano Udruženje poslodavaca i izuzetno jak Sindikat, te pošto nije mogao na drugi način ući u varijantu da upravlja Sindikatom, onda će pristupiti njegovoj razgradnji i njegovom rasturanju. Postoje snimci i i svjedoci i to je razlika između onoga što se dešavalo 22. februara i onog što se dešavalo 21. oktobra, kada je organizovan Vanredni kongres koji nije imao nikakvu političku pozadinu i koji je historijski jer je spasio SSSBiH – tvrdi Šatorović u izjavi za Faktor.

Komentar ove tvrdnje pokušali smo dobiti i od federalnog premijera Fadila Novalića, ali smo ostali bez odgovora.

Najava tužbe

Što se tiče odnosa unutar SSSBiH, granski sindikati koje predvodi Kurtović najavljuju poduzimanje pravnih koraka protiv novoimenovanog rukovodstva.

- Uputit ćemo žalbu prema Ministarstvu pravde BiH, prema ministru i inspekcijskim organima tog ministarstva. Obratit ćemo se i Općinskom sudu u Sarajevu radi poduzimanja privremene mjere da se odluke Kongresa koji se desio jučer ne mogu sprovesti. Kada kažem mi, mislim na 14 granskih sindikata, koji nisu učestvovali na ovom kongresu, a to su dvije trećine radnika članova SSSBiH – dodao je Kurtović.

- Selvedin Šatorović će se baviti pitanjima od interesa za radničku klasu i samo me to zanima. Oni koji će zanemariti interese radnika i baviti se sudskim sporovima ili nekim drugim stvarima će odgovarati svom članstvu zašto to rade, a zašto se ne bave pravima radnika – odgovorio je Šatorović na najavu o pokretanju tužbe protiv novog rukovodstva.

Zanimljivo je da su i na neuspjelom nastavku 14. kongresa, kao i na Vanrednom kongresu, zasjedanjima prisustvovali po 71 delegat. U junu taj broj nije bio dovoljan za održavanje sjednice, dok u nedjelju jeste.

Samir Kurtović

- Na zasjedanju u februaru su delegati, njih 122 koji su bili pozvani, odnsno 110 koliko ih je bilo u sali, dobili legitimitet i oni su izabrani na četiri godine. Mi smo u junu na osnovu tog kongresa htjeli da nastavimo Kongres i tada smo pozvali sve delegate koji su bili prisutni u februaru i odazvalo ih se 71, a za donošenje odluka bilo je potrebno dvije trećine, odnosno 82. Mi nismo mogli nastaviti jer nije bilo kvoruma, a željeli smo da svi učestvuju – pojasnio je Kurtović.

S druge strane, Šatorović kaže sljedeće:

- Broj delegata koji je pozvan u skladu sa odlukom Glavnog odbora SSSBiH na Kongres u Zenici je bio 100. Kvorum za taj dio je bio 67. U februaru je bio 14. kongres SSSBiH. Mi smo u Zenici imali Vanredni kongres koji nema apsolutno nikakve veze sa Kongresom u februaru. Ovo nije nastavak Kongresa iz februara. Ne možete imati isti broj delegata kada su u roku od osam mjeseci jedan broj onih koji se danas bune radili na rušenju SSSBiH i nisu apsolutno uplaćivali članarinu, nisu učestvovali u aktivnostima SSSBiH, i na neki način nisu priznavali SSSBiH i onda očekujete da na Kongres pozovemo isti broj ljudi. Oni su pozvani na Kongres, ali nisu pozvani u kapacitetu u kojem su očekivali, ali to je već njihov problem. Svi granski sindikati su pozvani na Vanredni kongres, svi su pozvani na Glavni odbor i imali su priliku da daju primjedbe i sugestije. Zašto se nisu pojavili – pita Šatorović.

Ismet Bajramović

Na kraju smo Šatorovića pitali šta će dalje biti sa bivšim predsjednikom Ismetom Bajramovićem.

- Ismet Bajramović ima svoju nafaku – kazao je Šatorović.

Određeniji odgovor očekivali smo od samog Bajramovića, ali je i on ostao prilično tajnovit.

- Mene sindikalci neće ostaviti bez hljeba – kazao je Bajramović.

Očigledno da izbor novog rukovodstva Sindikata ne znači i kraj višemjesečnog sukoba između dvije struje unutar radničke organizacije i da će se o ovom slučaju još mnogo govoriti.