- Bila jednom jedna Partija - SDP! Tada, samo u Sarajevskom kantonu sa 4 načelnika i gradonačelnikom. Danas, jedan kandidat za načelnika - u Trnovu, jedinoj od 9 opština u kantonu?! Bravo!