Riječ je o zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač općina, kanton, FBiH i jedan ili više kantona zajedno, te FBiH u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Zakon uređuje izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način njihovog izmirenja na osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju i restruktuiranje.

Finansijska konsolidacija obuhvata rješavanja dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili postoji akumulirani gubitak.

Postizanje finansijske stabilnosti

Konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu doprinosa za PIO, za osnovno zdravstveno osiguranje i za osiguranje u slučaju nezaposlenosti, poreza i drugih javnih prihoda (isključujući PDV), komunalnih usluga, isporučenih roba nužnih za rad zdravstvene ustanove, te neisplaćenih neto plaća zaposlenika.

Postupak finansijske konsolidacije javnih zdravstvenih ustanova prvenstveno ima cilj postizanje finansijske stabilnosti javnih zdravstvenih ustanova, jačanje odgovornosti u njihovom upravljanju i povećanje kvaliteta pružanju zdravstvenih usluga.

Jedna od zdravstvenih ustanova koja će biti obuhvaćena ovim zakonom je i Javna ustanova "Opća bolnica Konjic" kojoj će prema zakonu, kada on bude odobren od Federalnog parlamenta, pripasti pet miliona KM.

Kako je u intervjuu za Fenu podsjetio direktor bolnice Dženan Lepara, ta ustanova suočila se u proteklom periodu s blokadom računa i ima akumulirani dug od 12 miliona KM. Iako sredstva od pet miliona neće moći to nadoknaditi, ona su od izuzetne važnosti za ovu zdravstvenu ustanovu.

Ono s čim su se suočili tokom pandemije je da Dom zdravlja i Opća bolnica nisu mogli funkcionirati, ali je zahvaljujući naporima osnivača bolnice i Vladi FBiH te iznimnim naporima u iznalaženju sredstava, potpisan sporazum s Poreznom upravom o odgođenom plaćanju duga.

Redovna uplata doprinosa

To im je omogućilo da uspostave normalno funkcioniranje i redovnu uplatu doprinosa, a nakon toga desila se vrlo pozitivna stvar, kaže Lepara, za zdravstvene ustanove, a to je najava donošenja Prijedloga zakona o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH.

- To bi nama trebao biti garant opstanka, a još ako bi se zakonom precizirala otplata dugova starih više od pet godina definitivno bi to značio opstanak naše ustanove i nastavak funkcioniranja - podvukao je Lepara.

Na teritoriji koju pokriva Opća bolnica Konjic živi oko 23.000 stanovnika i njima dolaze pacijenti iz Jablanice i Prozora. Pacijenti koje nije moguće zbrinuti u Općoj bolnici Konjic upućuju se u Mostar koji je udaljen 77 kilometara.

Direktor se osvrnuo i na rad tokom pandemije koronavirusa, naglašavajući da će sada sigurno eksperti raditi analizu kako je cjelokupni sistem funkcionirao, a prisjetio se i početka izbijanja pandemije kada su zdravstvene ustanove bile dužne oformiti Covid centre te su i oni isto učinili.

- Napravili smo odjel za Covid pozitivne pacijente koji su razvili srednju i tešku kliničku sliku. Kapacitet tog odjela bio je 28 kreveta, organizirali smo turnuse rada osoblja bolnice te sigurne izlaze i ulaze u te prostore, kao i trijažni odjel. Sve to iziskivalo je dodatne napore i dodatno osoblje, kao i dodatna finansijska sredstva - kazao je Lepara.

Bilo je situacija, dodao je, kada je Covid odjel pun te su svaki dan morali naručivati kisik, povećavala se i potrošnja antibiotika te se u tim mjesecima osjetila velika potrošnja materijala i lijekova.

Pomoć u saniranju dugovanja

Zbog toga, zaključio je direktor Opće bolnice Konjic Dženan Lepara, konsolidacija rada zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH umnogome bi trebala pomoći da se saniraju dugovanja.

Opća bolnica u Konjicu bila je prvobitno ratna bolnica, a onda je nastavila svoj rad u kapacitetu opće bolnice i sekundarne zdravstvene zaštite.

Vlada Federacije BiH će iz budžeta FBiH u naredne tri godine (od stupanja na snagu zakona), za program finansijske konsolidacije i/ili restruktuiranja univerzitetsko-kliničkih bolnica, kao i podršku procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu od 225 miliona KM.

U obrazloženju novog zakona je navedeno kako je finansijskim analizama poslovanja utvrđeno da javne zdravstvene ustanove zaključno sa 31. decembra 2020. godine bilježe gubitak u ukupnom iznosu od oko 203,1 milion KM, dok ukupna dugovanja javnih zdravstvenih ustanova iznose 438,7 miliona KM.

Riječ je o reformskom zakonu planiranim "Socio-ekonomskim reformama u BiH za period 2020-2022. godina" i Programom rada Vlade Federacije BiH.