Kako je pred početak sjednice u izjavi za medije najavio predsjednik tog tijela Saša Magazinović, sadržaj sjednice bit će vezan za aktuelnu političku situaciju.

- Sve ono što se dešava i u državnom i u entitetskim parlamentima i vladama, ali, isto tako, sadržavat će i segment koji se odnosi na pripreme za lokalne izbore, gdje imamo velike ambicije- kako u Federaciji BiH tako i u Republici Srpskoj.

Posebno u kontekstu zajedničkog nastupa sa drugim političkim strankama- kazao je Magazinović, koji je napomenuo da je još rano govoriti da li će ta stranka imati svog kandidata za gradonačelnika Zenice.

- Čak i da imamo neki plan, strateški ne bi ga bilo pametno iznijeti, ali i Zenica je jedna od vrlo značajnih sredina kada je SDP u pitanju. Ja smatram da je ovo prostor gdje se može napraviti značajan iskorak, uz odgovarajuću programsku i kadrovsku pripremu za lokalne izbore - smatra Magazinović.

On je, međutim, najavio kako nije "nemoguće da se i u Zenici napravi jedan pul političkih stranaka, koji će zajednički izaći sa kandidatom".

Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić istakao je da održavanjem ove sjednice u Zenici pokazuju da su partija cijele BiH te da sjednice ne održavaju samo u Sarajevu te napominje kako je i posljednja sjednica Predsjedništva te stranke održana u Gornjem Vakufu.

-Danas već počinjemo sa pričama, pripremama za lokalne izbore- donošenjem nekih konkretnih odluka.

Ono što je naša želja je da ono što nismo uspjeli provesti na Opštim izborima, kada smo željeli da imamo tri kandidata. Svi su se digli, „kuka i motika“, kako će naš kandidat u RS-u pomoći Dodiku (Milorad-op.a.) da bude izabran pa, na kraju, mi nismo predložili kandidata, a Dodik je ponovo izabran- kazao je Nikšić, koji je dodao kako, sada, žele BiH ponuditi nešto novo.

-Želimo ponuditi kandidate za načelnike i gradonačelnike iz svih konstitutivnih naroda. Pokušat ćemo sa svojim partnerima iz BH bloka da napravimo jednu građansku platformu, jedan širi BH blok, koji će ponuditi samo jednog kandidata za načelnike i gradonačelnike.

A i svako će zadržati svoj politički subjektivitet sa listama za opštinska vijeća i skupštine opština- kazao je Nikšić, koji je najavio kako će SDP, sam ili sa partnerima, ići na izbore području cijele BiH i "kao partija cijele BiH".