U delegaciji OSBiH su bili i šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO i ujedno vojni predstavnik BiH za EU brigadir Jasmin Čajić i šef kabineta načelnika ZŠ OSBiH brigadir Edin Fako.  

Tokom sastanka razgovarano je o aktivnostima koje provodi Direktorijat za planiranje i upravljenje kriznim situacijama EU (CMPD). Osim toga, prisutni su upoznati o trenutnoj situaciji u misijama i operacijama pod vođstvom EU-a, kao i mogućnostima za proširenje saradnje na područjima u kojima EU obavlja misije podrške miru.

Načelnici glavnih štabova oružanih snaga zemalja EU-a i partner zemalja, te predstavnici USAFRICOM-a, imali su priliku da razmijene mišljenja i iskustva koja proizilaze iz dosadašnjeg učešća u različitim operacijama podrške miru.

Generalpukovnik Senad Mašović je ovom prilikom prezentovao dosadašnje uspješne rezultate o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u operacijama podrške miru i EU mirovnim misijama, te istakao kako će OSBiH nastaviti angažman u ovim misijama, što je jasan pokazatelj doprinosa Bosne i Hercegovine u osiguranju međunarodnog mira i sigurnosti, te opredijeljenosti za nastavak puta ka euroatlantskim integracijama.   

Na sastanku Vojnog komiteta EU-a zaključeno je da se dosadašnja saradnja mora nastaviti i što više produbljivati u cilju smanjenja sigurnosnog rizika u svijetu.

- Međusobna podrška i saradnja je imperativ radi jačanja efikasnosti u suočavanju sa sigurnosnim izazovima - istaknuto je na ovom skupu.

Pored učešća na navedenom sastanku, načelnik ZŠ OSBiH generalpukovnik Senad Mašović je posjetio Misiju BiH pri NATO. Tom prilikom šef vojnog dijela Misije BiH pri NATO i ujedno vojni predstavnik BiH za EU brigadir Jasmin Čajić je informativnim brifingom upoznao generala Mašovića sa trenutnim i budućim aktivnostima i izazovima u radu, nakon čega je održan i sastanak s ambasadorom BiH pri NATO-u Almirom Džuvom.

Tokom boravka u Briselu, delegacija OSBiH održala je i bilateralni sastanak s vojnim predstavnikom Kraljevine Danske pri NATO-u generalpukovnikom Michael Lollesgaardom.

General Mašović je prisustvovao i službenom prijemu organizovanom u čast načelnika glavnih štabova pozvanih da učestvuju na sastanku Vojnog komiteta EU. Prijem je ujedno organizovan i kao oproštajni prijem za predsjedavajućeg Vojnog komiteta EU-a generala Michaila Kostarakosa, koji u novembru 2018. godine predaje dužnost predsjedavajućeg. Na ovoj dužnosti zamijenit će ga general Graziano, dosadašnji  načelnik Glavnog štaba OS Republike Italije.