Aluminij je privredni subjekt koji godinama ima problema, te ovakav način uspostave poslovanja je jednostavno bio neodrživ. Kazala je to danas u Mostaru potpredsjednica Vlade Federacije BiH i ministrica finansija Jelka Milićević.

Vlada FBiH je pokušala sve što se moglo, tvrdi ona, pa čak su poduzete i aktivnosti za koje se unaprijed znalo da neće dati rezultate, ali sve da bi pripremili ljude u Aluminiju, da je to nešto što je neizbježno. Na upit da li je moguće izbjeći stečaj kompanije, naglasila je da stečaj ne šalje dobru poruku jer ljudi misle da je to likvidacija privrednog subjekta te dodala da bi se sve trebalo pripremiti za proces stečaja.

-Sva imovina Aluminija je pod hipotekom. Ne može se pokrenuti stečaj bez stečajne mase i namirenja obaveza. To je specifičnost Aluminija i sada je faza da se mora vidjeti proces restruktuiranja, dokapitalizacije kroz neke strateške partnere i mogućnosti ili oživljavanja ili je tek tada stečaj - istaknula je Milićević.

Naglasila je i to da su sve finansijske institucije i povjeritelji osigurali svoja potraživanja hipotekom.

-Niti u jednoj komercijalnoj banci ne možete dobiti kredit bez osiguranja kredita. Založno pravo je nažalost, kredit na kredit. Došli smo do toga da vlasništvo Aluminija nije vlasništvo Aluminija već nečije drugo - naglasila je.

Činjenica je, dodaje, da su svi parametri u Aluminijskom kompinatu na tržištu.

-Mi ne možemo kao mala ekonomija na tom tržištu imati niti jedan odlučujući faktor. Ni cijenu električne energije, glinice, koksa, plina niti sirovog aluminija. Mi ne upravljamo sistemom već tržište upravlja nama. Pokušali smo sve. Meni je savjest mirna, kao i ministru Džindiću i premijeru jer Vlada je napravila ono što je mogla - ističe Milićević.

Opredjeljenje Vlade FBiH je, dodaje, uvezivanje staža svim radnicima koji nisu svojom krivicom došli u status u kojem se trenutno nalaze radnici Aluminija.

-Oni bi time stekli pravo na zdravstvenu zaštitu i riješe neriješeni status na birou, i maju godinu dana plaću - zaključila je.