Nakon prvog sastanka održanog prije mjesec kada je deklarirana sistemska saradnja za podršku daljem razvoju i modernizaciji bh. kinematografije Beus je upoznao ministricu sa aktivnostima koje je Upravni odbor Fondacije poduzeo u proteklom periodu na tom polju.

Prije svega o svim unaprijeđenjima u poslovanju Fondacije i svim operativnim i promotivnim aktivnostima koje su poduzete po raspisivanju ovogodišnjeg konkursa za podršku filmskim projektima i komplementarnim djelatnostima a koji se zatvara 19. juna.

Kao jednako važnu aktivnost Upravog odbora Fondacije gospodin Beus je istakao da je u toku realizacija projekta nabavke opreme neophodne za digitalizaciju bh. kinematografije.

Ministrica Dujmović je izrazila puno razumjevanje i podršku projektu u okviru kojeg će Fondacija u saradnji sa Vladom Federacije BiH realizirati nabavku opreme za digitalizaciju bh. kinematografije.

To podrazumijeva svu opremu za snimanje i postprodukciju te obuku radnika, a sve za potrebe naših producentskih kuća i filmskih institucija. U projekat bi bila uključena i potpuna digitalizacija i katalogizacija bh. filmskog fonda.