- Nakon poduzetih mjera na utvrđivanju relevantnih činjenica, ustanovljeno je da je imenovani počinio težu povredu vojne discipline te mu je u skladu sa važećim podzakonskim aktima izrečena disciplinska kazna "Zaustavljanje i napredovanje u službi i unapređenju u trajanju od jedne godine" - saopćilo je Ministarstvo.

U vezi sa navedenim, MO i OSBiH još jedanput izražavaju žaljenje zbog ovog čina i upućuju riječi izvinjenja novinaru Eldinu Hadžoviću i udruženju "BH Novinari".

MO i OS BiH, kako se dodaje u saopćenju, insistiraju na poštivanju Etičkog kodeksa ponašanja od svih pripadnika i svaku povredu toga će strogo sankcionirati.