Na osnovu prijava  pripadnika OSBiH te pisanja medija o navodnim nepravilnostima u oblasti nabavke, pripreme i distribucije prehrambenih artikala u toku 2018. godine, MOBiH proveo je internu istragu kako bi se utvrdili navodi o nepravilnostima, koje nisu u skladu sa važećim propisima te Pravilnikom o ishrani u MO i OSBiH i ugovorima o nabavkama artikala ishrane u MOBiH i OSBiH, kao i drugim procedurama koje regulišu ishranu u MO i OSBiH.

Na osnovu laboratorijskih analiza nadležnih zavoda kod dva dobavljača, sa kojima je MOBiH sklopio ugovore o snabdijevanju konzerviranih obroka sa junećim mesom te bureka, pored deklarisanih sastojaka, utvrđeno je i postojanje svinjskog proteina

Ova isporuka hrane izvršena je suprotno ugovorima i deklaracijama na  proizvodima, a ti artikli su distribuirani pripadnicima OSBiH, uključujući i muslimane, pripadnike OSBiH, čime su prekršene odredbe Pravilnika o ishrani u MO i OSBiH.

Nadležni u MO i OSBiH su odmah po prvoj izraženoj sumnji, hitno zabranili upotrebu spornih artikala u ishrani pripadnika u komandama i jedinicma OSBiH do okončanja svih laboratorijskih analiza iz predmetnih nabavki.

U skladu sa utvrđenim činjenicama, Ministarstvo odbrane BiH poduzet će mjere i aktivnosti u cilju pravne zaštite interesa MO i OSBiH u ovim ugovorima.  Također će se, u cilju jačanja sistema planiranja, kontrole i nadzora nad ishranom, provesti aktivnosti radi utvrđivanja eventualne odgovornosti pripadnika MO i OSBiH, koji bi se mogli dovesti u vezu sa utvrđenim propustima, kaže se u saopćenju iz MOBiH.