Hadžiabdić je na redovnoj konferenciji za medije govorio o aktivnostima u cilju prevencije širenja koronavirusa.

- U posljednjem periodu od momenta kada je donesena naredba Federalnog štaba CZ kojom je zabranjeno kretanje na prostoru Federacije u periodu 18 do 5, a potom izmijenjena naredba od 20 do 5 sati, više od 300 građana je prekršajno sankcionisano od strane policijskih službenika i izdati su im prekršajni nalozi, kojima su izrečene novčane kazne u iznosu po 500 KM, zbog kršenja navedenih zabrana kretanja - rekao je Hadžiabdić.

U više od 20 slučajeva prekršajno su sankcionisane osobe starije od 65 godina koje nisu poštovale zabranu kretanja koju je izdao Federalni štab CZ.

- U pet slučajeva je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv maloljetnih osoba koje nisu poštovala zabranu kretanja izrečenu osobama mlađim od 18 godina. Pored činjenice da će osobe prekršajno odgovarati, kada su u pitanju maloljetnici, prekršajno mogu odgovarati i njihovi roditelji i zbog propuštanja dužnog staranja, ukoliko se utvrdi da je to razlog zbog činjenja prekršaja te će isti biti sankcionisani i iznosom od 400 do 1.200 KM, shodno važećim odredbama Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira u KS - rekao je Hadžiabdić.

FOTO: AA

Apelovao je na sve građane da se pridržavaju izdanih naredbi.

- Razumijemo da određeni roditelji imaju potrebu izvesti svoju djecu vani, ali isto tako moramo se u potpunosti pridržavati, jer su naredbe obavezujuće za sve, osim u izuzetnim slučajevima. Izuzetni slučajevi su samo oni koji zahtijevaju hitnost, odnosno neodložnu potrebu da eventualno svoje dijete odvedete u neku zdravstvenu ustanovu ili iz neke potrebe koja je hitnog karaktera - rekao je Hadžiabdić.

Najavio je kako će u narednom periodu Uprava policije provoditi aktivnosti na izvršavanju mjere prinudne izolacije za sve one koji krše mjere izolacije izrečene od strane nadležnih inspekcijskih organa.

- Pored toga što će biti prinudno odvedeni u objekat koji je za to namijenjen, ti isti neodgovorni pojedinci će snositi sankcije u skladu s važećim zakonima koji definišu ovu oblast - pojasnio je Hadžiabdić.

Komandantica Kriznog štaba KS i ministrica komunalne privrede i infrastrukture KS Nihada Glamoč rekla je kako je kako je Federalni štab Civilne zaštite naredio prinudnu izolaciju za svaku osobu koja ne poštuje mjere izolacije, te da je od kantonalnih štabova CZ zatraženo da u saradnji s MUP- om i drugim organima osiguraju objekte za te svrhe.

- U saradnji s općinskim štabovima, štab CZ imao prijedlog par objekta i u toku dana sve aktivnosti oko uređenja i smještaja tog objekta će biti na raspolaganju Ministarstvu unutrašnjih poslova - pojasnila je Glamoč.