Na edukativnim izletima mladi, učenici bh. medresa, posjetili su vjetroelektranu iznad Mostara, primjer obnovljivih izvora energije, te planinu Rujište gdje su se slikali u blizini brojnih stabala munike, oborenih usljed klimatskih promjena, i vidjeli kakve strašne posljedice ove promjene ostavljaju u prirodi. Munika - bosanski bor je najstarije drvo u Evropi, a riječ je o subendemičnoj vrsti i glacijalnom reliktu koji svoj optimum, između ostalog, nalazi na Prenj planini gdje gradi endemične i unikatne zajednice.

S obzirom na značaj Zelenog plana EU, mladi su izrazili želju da se iznađe efikasan način kako svojim vršnjacima i široj zajednici predstaviti ovaj plan EU. Dali su određene prijedloge i primjere kako bi oni sami mogli dati svoj doprinos u podizanju svijesti o obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša.

- Drago mi je da smo posjetili vjetropark iznad Mostara i vidjeli kako se može na bolji način dobiti energija. Govorili smo i tome koliko su ugrožene životinjske vrste i na koji način to vodi do poremećaja prirodne ravnoteže. Nakon svega, mislim da moramo globalno misliti, lokalno djelovati i težiti ka realizaciji Zelenog plana - poručila je Lejla Bešić iz Visokog.

Haira Tolja iz Novog Travnika je ustvrdila da trebamo preferirati vjetroelektrane, jer su odlična alternativa za druge proizvođače električne energije, pa i za hidroelektrane.

- Za razliku od drugih vrsta elektrana, vjetroelektrane imaju minimalan utjecaj na lokalne ekosisteme, te ne doprinose globalnom zagrijavanju i kiselim kišama - naglasila je Tolj.

 Vahidin Mehanović je fasciniran mogućnošću korištenja energije iz obnovljivih izvora.

- Kada bi čovjek efikasnije koristio sunčevu energiju postigao bi veću energiju od one koja nastaje od ukupnih rezervi nafte i ugljena zajedno u svijetu - kazao je Vahidin.

Šta je Evropski zeleni plan EU

Prema riječima projekt menadžera Melike Arifhodžić projekat za mlade u BiH "My Green Deal/ Moj zeleni plan" realizira Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice uz podršku Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR).

- Kroz ovaj projekat mladi će se upoznati s važnošću ideja i politika EU o ublažavanju klimatskih promjena, promjena na Zemlji uzrokovanim efektom stakleničke bašte, o smanjenju zagađenja zraka ali i voda i okoliša, o ekonomičnoj upotrebi energije i održivom upravljanju resursima, eksploataciji alternativnih izvora energije itd - kazala je Melika.

U okviru radionica mladi su učili i kako pisati aplikacije za male grantove, te će to relizirati i u djelo kako bi zaštitili okoliš. Odabrani projekti će biti podržani i implementirani od strane samih učenika.

Evropski Zeleni plan je strategija za postizanje održive ekonomije Evropske unije pretvaranjem klimatskih i okolišnih izazova u prilike u svim područjima politika i osiguravanjem pravedne i uključive tranzicije. Shodno ovom planu, Evropa bi trebala postati prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine. Strategija obuhvata pet prioritetnih oblasti: dekarbonizaciju (klima, energija, mobilnost), kružnu ekonomiju, smanjenje zagađenja vode, zraka i tla, održivu proizvodnju hrane i ruralnih područja te zaštitu i oporavak biodiverziteta. Zeleni plan Evropske unije za Zapadni Balkan je dio Evropskog zelenog plana, kojeg su podržali predstavnici zemalja regiona na samitu u Sofiji, u novembru 2020. godine.