U organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju najznačajniji materijalni spomenik Bosne i Hercegovine – Stari most večeras je zasjao u bojama Sjedinjenih Država.

Osim zastave nama prijateljske zemlje, na kamenu Starog mosta ispisan je i broj 25, što je simboliziralo 25 godina partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, odnosno 25 godina mira u našoj zemlji, za koji su velike zasluge između ostalih pripale i SAD-u.

Dugo već 4. juli u SAD-u se obilježava kao Dan nezavisnosti. Praznik je to koji simbolizira Američku deklaraciju o nezavisnosti, kojom je proglašena nezavisnost od Velike Britanije.