Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo putem licitacije prodalo je 52 havarisana vozila koja se ne mogu koristiti zbog starosti, neispravnosti ili oštećenja prouzrokovanih u saobraćajnim nezgodama i čija popravka nema ekonomske opravdanosti za 103.500 KM.

- Od ukupno 41 ponuđača koji su uplatili kauciju, čime su ostvarili pravo na učešće u licitaciji, vozila su u takozvanoj prodaji u paketu prodata firmi "Giba-Trade" d.o.o. iz Sarajeva. Novac od prodaje ide u budžet Kantona Sarajevo - kazao je Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova KS.

Prema Katicinim riječima, prodajom 52 neispravna vozila smanjuje se potrebna parking površina za smještaj vozila u Poligonskoj ulici u Butmiru koju je od U.G. BIHAMK zakupio i koristi MUP KS, a samim tim će se smanjiti i finansijski izdaci za plaćanje zakupa.

Naime, Ministarstvo od 2011. godine mjesečno plaća 5.500 KM zakupnine BIHAMK-u za najam oko pet i po duluma ovog parkinga.

- U Butmiru se trenutno nalazi i oko 500 vozila, koja su privremeno oduzeta ili za koja se već duži vremenski period čekaju odluke Tužilaštva Kantona Sarajevo te nadležnih sudova. Vozila za koje traju sudski postupci po izvršenim krivičnim ili prekršajnim djelima i za one koje je pravosnažnom presudom sud naložio prodaju bit će, također, prodata, ali za razliku od MUP-ovih vozila ona neće moći biti registrovana o čemu će kupci u Javnom pozivu biti obaviješteni. Mogu se samo koristiti za prodaju dijelova - pojasnio je Katica, te dodao da sudski postupci po pitanju motornih vozila dugo traju, a da postoje i situacije kada su postupci okončani, a da pri tome sud nije utvrdio sudbinu oduzetog vozila.

Iz tog razloga ministar je formirao radnu grupu te od Ministarstva pravde KS zatražio da u radnu grupu delegira svog predstavnika kako bi se navedeni problem riješio.

- Ministarstvo pravde KS dostavilo je ime svog predstavnika i u narednom periodu za svaki predmet pojedinačno nastojat će se od suda dobiti dopuna presuda, jer su ta vozila smještena godinama na parkingu za koji niko osim MUP-a KS ne plaća zakupninu. Osim toga, tu su i nađena ukradena vozila, koja uredno obaviješteni vlasnici nisu preuzeli. Za takva i slična vozila MUP će Vladi predložiti donošenje uredbe o načinu njihovog uništenja kako bi se dodatno smanjio broj deponovanih vozila i cijena zakupa parkinga u Butmiru - naglasio je Katica, saopćio je MUP KS.