Školovanje i obuka su, dodaju, na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane, Ministarstva odbrane Republike Srbije, a studijski program se zove "osnovne akademske studije Vojno vazduhoplovstvo – pilot helikoptera".

- Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opće i posebne uvjete koji su navedeni u konkursu.

Selekcija i izbor kandidata sastoji se iz tri dijela: prvi dio selekcije kandidata realizuje MUP RS-a, drugi i treći dio selekcije kandidata vršit će se na Vojnoj akademiji u Beogradu. Selekcija će uključivati provjere znanja iz matematike i provjeru fizičkih sposobnosti kandidata, te psihološku i medicinsko-zdravstvenu procjenu - dodaju iz MUP-a RS-a.

Naveli su da konačni izbor kandidata, koji će biti upućeni na školovanje, utvrđuje MUP RS-a.

Rok za prijavu je 2. april.