- Većina preduzeća koja su ostala na listi nisu perspektivna, čim do sada nisu privatizirana. Imamo nekoliko izuzetaka, nekih preduzeća koja vjerovatno neće biti privatizirana poput Radio-televizije TK i Međunarodnog aerodroma Tuzla. Od prespektivnijih preduzeća na listi imamo Rudnik soli Tuzla - kaže vršioc dužnosti direktora Agencije Admir Čavalić.

On dodaje da treba razbiti mit da je privatizacija uništila privredu u Bosni i Hercegovini.

- Analiza privatiziranih preduzeća pokazuje da ona preduzeća koja nisu privatizirana prije 2001. godine, obično su imala sporu smrt, dakle, propadala su u rukama države. Dio privatiziranih preduzeća također je propao nakon privatizacije, ali je jedan dio privatizacije bio uspješan. Najznačajnija razlika između neprivatiziranih i privatiziranih preduzeća to što javne kompanije troše javne resurse za spašavanje, a privatna ne troše - navodi Čavalić.

Čavalić ističe da je pokrenut proces transformacije Agencije na čijem je čelu u Kantonalnu agenciju za privatizaciju i investicije, po uzoru na Kanton Sarajevo.

- Osnovni cilj agencije bi bila komunikacija sa domaćim i inostranim investitorima. Želimo biti prva adresa, iskoristiti činjenicu da smo u javnom sektoru i postati servis za privatni sektor, dakle, olakšati tu korespodenciju. Mi imamo puno birokratije i agencija bi trebala taj jaz da premosti - pojašnjava Čavalić.

On dodaje da su pribavljena mišljenja od Federalne agencije za privatizaciju, Državne agencije za privlačanje staranih investicija i kantonalnih i federalnih ministarstava te da su sva pozitivna.