Svjedok Fikret Muslimović potvrdio je da je Uprava vojne bezbjednosti u maju 1993. sačinila specijalnu informaciju u kojoj se spominju i ubistva u Velikom parku u Sarajevu.

Svjedočeći na poziv Tužilaštva BiH, Muslimović je rekao da je, kao načelnik Uprave, potpisao informaciju koju su sačinili analitičari i da je ona proslijeđena predsjedniku, načelniku Štaba Vrhovne komande, a moguće i Službi državne bezbjednosti.

Na pitanje da li je podnijeta krivična prijava, on je odgovorio da pretpostavlja da se išlo na provjeru informacija.

- U Sarajevu je tada bila katastrofalno teška situacija i bilo je prioritetnijih problema - kazao je Muslimović, napomenuvši da su ubistva bila godinu prije te informacije i da je bilo aktuelnih problema.

On je rekao da u aprilu 1992. godine nije imao informaciju o ubistvima osmorice srpskih vojnika u Velikom parku.

- Da sam znao '92, niko me ne bi spriječio da isto podnesem izvještaj - istakao je Muslimović.

Tužiteljica Vesna Ilić kazala je da se specijalna informacija od 29. maja 1993. godine odnosi na "raščišćavanje sa pripadnicima bivše Specijalne brigade Juke Prazine" i da se na jednoj stranici, između ostalih, spominje Nermin Uzunović kao počinilac nezakonitih radnji, odnosno da je "strijeljao šest četnika kod Doma policije".

Napominjući da se za ove navode u informaciji poziva na jednog pripadnika Specijalne brigade, Ilić je pitala svjedoka zbog čega nije navedeno njegovo ime. Muslimović je rekao da se ne sjeća i da je vjerovatno postojao razlog.

Uzunović je optužen sa Draganom Vikićem, Jusufom Pušinom i Mladenom Čovčićem. Na teret su im stavljena ubistva osam zarobljenih vojnika počinjena u Velikom parku u aprilu 1992. godine.

Vikić je, kao komandant Specijalne jedinice i komandant Jedinice rezervnog sastava, optužen da nije spriječio ni preduzeo mjere na kažnjavanju podređenih, kao i Pušina, koji je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine (RBiH). Uzunović i Čovčić su optuženi kao pripadnici Jedinice rezervnog sastava policije.

Na pitanje Vikićeve Odbrane, Muslimović je odgovorio da je zarobljene trebalo sprovesti na mjesto predviđeno za ratne zarobljenike.

O specijalnoj informaciji govorio je i Džemal Vučković, koji je bio analitičar u Upravi vojne bezbjednosti. On je pojasnio da je praksa bila da u informacijama izostavljaju izvore. Kazao je da je operativac koji je razgovarao sa izvorom znao o kome se radi, a da je za analitiku bilo bitno da li je pouzdan ili nepouzdan.

- Po pravilu bi trebalo da se napiše da li je izvor pouzdan ili nepouzdan. Ovo je bio delikatan slučaj i vjerovatno zato nije navedeno - rekao je Vučković.

Nastavak suđenja je 31. oktobra.