Jedna od lokacija koju su posjetili je igralište na spoju ulica Nahorevska i Midhata Karića Mitketa. Naime, kako je dogovoreno, u narednom periodu će uposlenici Javne ustanove Centar za sport i rekreaciju, koja održava sportske plohe i igrališta na području ove lokalne zajednice, započeti sa rekonstrukcijom ovog igrališta. Delegacija je obišla i ulicu Aleksandra Puškina u kojoj je planirano asfaltiranje jednog kraka u dužini od 300 metara. Posjetili su i spomen-obilježje Blekin potok – Aleja breza gdje je dogovorena izgradnja spomen-česme u znak sjećanja na šehide Blekinog potoka kao i sve borce koji su dali svoj život za odbranu Sarajeva.

Načelnik Ajnadžić je ovom prilikom istakao da Općina Centar uvijek ima razumijevanja kada je u pitanju pomoć sugrađanima u rješavanju problema na njihovim područjima i da će se svakako angažovati i učiniti sve da se riješe aktuelni problemi koje su mještani iznijeli tokom ove posjete.

- Na ovom području smo u proteklom periodu realizirali veliki broj projekata, a u narednih desetak dana planirano je otvaranje ambulante porodične medicine kao i apoteke - istakao je Ajnadžić, saopćila je Općina Centar.