Za najuspješnijeg farmera proglašen je Meho Muharemović kome je pripala nagrada od 900 maraka. Snježana Rašević je sa 600 KM nagrađena za najbolje zoohigijenske uvjete držanja životinja, dok je Rajko Đokić sa 600 KM nagrađen za najznačajnije povećanje broja stoke i kapaciteta poljoprivrednog objekta. 

U kategoriji uzgajivača goveda nagrađeni su: Žarko Rašević, Rajko Đokanović, Munib Gljiva, Beriz i Refik Omerović, Amir Pandžić, Siniša Rašević. Za najbolje uzgajivače ovaca proglašeni su: Kasim Samouk, Ćiro Ješić, Hašim Muharemović, Jadranko Rađenović, Zejnil i Mustafa Pandžić i Halid Muharemović. Općina je ove farmere nagradila od 300 do 600 maraka. Najbolji pčelari na području Centra tokom prošle godine su Muhamed Salkanović (500 KM) i Munib Pandžić (400 KM). U ovogodišnjem budžetu Općine Centar za nagrađivanje najuspješnijih farmera izdvojila je 10.000 maraka.

Najboljim farmerima diplome i nagrade uručili su načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić, predsjedavajuća Općinskog vijeća Centar Karolina Karačić te vijećnik Velija Katica, koji je zajedno sa prof. dr. Halilom Omanovićem i diplomiranim inženjerom poljoprivrede Imrom Ramljak činio stručnu komisiju koja je odabrala najbolje farmere.  

- Tokom ovih teških vremena kada imamo pandemiju koronavirusa kako bi našim domaćinstvima i poljoprivrednicima olakšali život Općina Centar je podijelila plastenike za organsku proizvodnju hrane. Podijeljeni plastenici koje je Općina Centar dodijelila tokom proteklih godina su dovoljni za proizvodnju između 35 i 40 tona hrane za svoje građane - kazao je Katica.  

Naše namjere su da dosadašnju podršku poljoprivrednoj proizvodnji unaprijedimo i podignemo na viši nivo. Sva naša podrška ide u jednom pravcu da farmeri postanu samoodrživi. Najbolji odgovor na ovu krizu je podjela 570 plastenika za organsku proizvodnju hrane, za šta smo izdvojili oko 300.000 KM, poručio je Ajnadžić, navodi se u saopćenju Općine Centar.