Sastanak je uslijedio nakon zaključka koji su vijećnici OV Vogošća donijeli na posljednjoj sjednici da se od nadležnih policijskih organa hitno traži povećanje broja policijskih službenika PS Vogošća, i da se broj policajaca popuni u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji MUP-a Kantona Sarajevo.

- Analizirajuči broj izvršilaca koji su uposleni u PS Vogošća i Odjeljenju kriminalističke policije Vogošća, došli smo do zaključka da je shodno problematici i stanju sigurnosti na području Vogošće neophodno izmjeniti Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizovati veci broj izvršilaca i službenika kako u uniformisanoj policiji tako i u kriminalističkoj policiji. Izmjene Pravilnika su urađene i upućene u proceduru prema Vladi Kantona Sarajevo na dobijanje saglasnosti. Kada je u pitanju broj policijskih službenika koji prema važećem Pravilniku nedostaju PS Vogošća, biće popunjen unutrašnjom preraspodjelom. Već u narednoj godini kad bude donesen novi Pravilnik po kojem je predviđeno 60 policajaca za PS Vogošća taj broj bi se trebao popuniti mladim kadetima - kazao je komesar Halilović.

Smajić je istakao je da će općina nastaviti podržavati projekte policije i građana, kao što su videonadzor ulica i svih drugih mjesta kako bi se povećala sigurnost građana, saopćeno je iz Općine Vogošća.