- Primjenom novog kolektivnog ugovora isplaćene su uvećane plaće zdravstvenom sistemu u KS. Isplaćena je i razlika od potpisivanja kolektivnog ugovora do danas. KCUS, Opća bolnica, Domovi zdravlja, svi su uključeni. Čestitam radnicima u zdravstvu - napisao je premijer svom Twitter profilu.

Podsjećamo, 28. aprila 2022. godine premijer KS Edin Forto i predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije KS, Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara KS i Sindikata radnika u zdravstvu KS, prim. dr. Izet Hočko, Elvedin Vatreš i prim dr. Edo Selimić potpisali su kolektivne ugovore, koje je prethodno parafirao ministar zdravstva prof. dr. Haris Vranić.

Važan segment odredbi ovih kolektivnih ugovora je povećanje satnice sa 2,60 KM na 2,76 KM u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo, kao i svih koeficijenata. Ovi kolektivni ugovori se zaključuju u trajanju od dvije godine i primjenjivat će se do zaključenja novih kolektivnih ugovora.