Budući direktori umjetničkih jedinica na čelu sa upravom NPS imat će zadatak podizanja umjetničke produkcije, planiranja repertoarske politike i stvaranja artističkih timova, te izlazak na regionalnu i međunarodnu scenu kao i prisustvo na renomiranim festivalima.

Direktor Narodnog pozorišta Dino Mustafić ovim povodom je izjavio: "Teatar je kolektivni čin koji mora biti jedinstveni organizam. Na osnovu sprovođenja konkursa imamo priliku da odredimo estetske smjernice budućeg repertoara koji ima ambiciju da ovaj hram kulture pretvori u umjetničko jezgro grada i države koje će okupiti najeminentnije autore iz BiH, regiona i inostranstva. Sve činimo da u ovim okolnostima pandemije vratimo pozorište u život, pomenuti konkursi, obnova ansambala, tehnička rekonstrukcija jesu uvjeti reforme ove najstarije teatarske kuće u Sarajevu."