Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH – Odbor Kantona Sarajevo podnio je inicijativu nadležnom ministarstvu da učenici devetih razreda ni ove godine ne polažu ovu maturu, a održavanju mature protivi se i Vijeće roditelja KS.

Ministrica predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Kantonu Sarajevo Naida Hota-Muminović istakla je da je to zakonska obaveza i stručno pitanje.

- To je provjera znanja koja nije izmišljena u KS. Ona je definisana zakonom i obaveza je koja stoji pred učenicima završnih rezreda – kaže Hota-Muminović.

VEZANI TEKST - Vijeće roditelja KS prijavilo ministricu Hota-Muminović zbog nepoštivanja zakona

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Odbor Kantona Sarajevo smatra da, imajući u vidu da se nastavni proces zbog loše epidemiološke situacije već dvije godine realizira otežano, učenici devetih razreda i u ovoj školskoj godini ne trebaju polagati eksternu maturu.

- Eksterna matura ne treba da se održi, ne samo zbog ogromnog stresa kojem će biti izloženi učenici i njihovi nastavnici, već i zbog nejednakih uvjeta za obrazovanje koje imamo tokom pandemije. Sindikat i Vijeće roditelja imaju vrlo slične argumentovane stavove po pitanju svrsishodnosti i opravdanosti održavanja eksterne mature. Ministrica Naida Hota-Muminović treba biti svjesna činjenice da postoji vjerovatnoća da će nezadovoljstvo učenika i njihovih roditelja proizvesti bojkot i da ćemo imati jednu vrlo ružnu situaciju jer svaka akcija sile proizvodi reakciju od onih koji silu osjećaju na svojoj koži. To nije nimalo dobra situacija ni za učenike, a posebno za ministricu i sve nas u obrazovanju. Pozivamo ministricu Naidu Hotu-Muminović da još jednom dobro promisli i u interesu učenika, kao i prošle godine, donese odluku koja će smanjiti tenzije i olakšati školovanje našim učenicima – kaže Saudin Sivro, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Iz Vijeća roditelja Kantona Sarajevo kategorično su protiv održavanja eksterne mature.

- Roditelji devetih razreda u anketi u velikoj većini su se izjasnili protiv održavanja eksterne mature ove školske godine. Jedan od najvećih razloga je to što su ovo djeca koja su najduže bila u pandemiji i stjecala znanje u okviru kombinovanog modela nastave, u kojem zaista ne mogu steći adekvatna znanja. To je jedan od razloga, pored psihološkog aspekta i svih drugih stvari koje su se desile. Ministarstvo je tek 15. decembra izdalo nove kataloge. Mi sa početkom školske godine, odnosno sa septembrom, nismo uopće kao roditelji smatrali da će desiti eksterna matura – kaže Dijana Parla, predstavnica Vijeća roditelja Kantona Sarajevo.

Parla ističe da će Vijeće roditelja KS strateški pristupiti ponovnom razgovoru sa nadležnim ministarstvom na ovu temu.

- Razgovarat ćemo o eksternim maturama u budućnosti. To je ono što je bitna priča. Mi posljednjih 10 godina, koliko je eksterna matura u našem zakonu, stalno imamo određene zahtjeve prema nadležnim ministarstvima da ta matura ispuni svrhu i cilj. Da nije samo bod, što je u ovom trenutku postala, i da je to prevelik bod u odnosu na cjelokupni sistem školovanja. Argument koji nam se stalno implicira su visoki prosjeci devetogodišnjeg obrazovanja naših učenika – kaže Parla.