Razlog tome je što komisija nije imala kvorum za rad jer je nedostajao jedan član iz reda hrvatskog naroda.

Iako je sjednica bila zakazana prije 20 dana i svi članovi su potvrdili da će doći, na sjednici se danas nisu pojavili Radovan Kovačević (SNSD), koji je delegat u Parlamentranoj skupštini Bosne i Hercegovine, Slavko Matić (HDZ) i Denis Zvizdić (NiP) koji su zastupnici u bh. Paralmentu, niti Damirka Mioč, zamjenica direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Kako se moglo čuti prije nego što je sjednica otkazana, Mioč je opravdala svoj izostanak, Zvizdić i Kovačević su se pola sata prije sjednice komisije javili da neće doći, dok je Matić odgovorio da je na sastanku u Banjoj Luci, ali tek nakon što su ga nazvali na telefon.

- Svi smo mi otkazali neke svoje obaveze da bismo bili ovdje. Ovo je veoma neozbiljno. U proteklom mandatu komisije nismo imali ovakvu situaciju - prokomentirala je Mira Pekić (PSP), predsjedavajuća Komisije. 

Rekla je da je ovo više sramota vlasti nego opozicije jer se nije pojavio niko od članova komisije koji dolaze iz stranaka u vlasti, dok su došli oni koji su iz opozicije. 

Ova komisija je danas trebala glasati o predloženim odlukama da su Nikšić, Zolak, Petrović, Milinović, Pelidija bili u sukobu interesa dok su obnašali funkcije u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i za Sanjina Kodrića, Miloša Pepića i Irenu Šiško. 

Postupak protiv Nikšića, kao tadašnjeg zastupnika SDP-a u Parlamentu BiH, pokrenut je u maju prošle godine jer je njegov bliski srodnik direktor preduzeća koje se finansiralo iz budžeta u iznosu većem od 5.000 KM. Postupak protiv Draška Milinovića, kao direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), pokrenut je jer je u funkciji ovlaštenog lica Udruženja teniski savez RS-a koje se finasniralo iz budžeta u iznosu većem od 50.000 KM.

VEZANI TEKST - Utvrđen sukob interesa za Nermina Nikšića, Obrena Petrovića, Aleksandra Zolaka, ali...

Sukob interesa se utvrđivao za Obrena Petrovića, tadašnjeg i sadašnjeg zastupnika SNSD-a u Parlamentarnoj skupštini BiH, jer je njegov sin obavljao funkciju v. d. zamjenika direktora jednog javnog preduzeća koje se finansiralo iz budžeta. Postupak protiv Zolaka, kao tadašnjeg direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, pokrenut je jer je njegov bliski srodnik član skupštine privrednog društva iz Banje Luke koje je sklapalo ugovore s budžetom u iznosu većem od 5.000 KM. Postupak je uslijedio za Mirelu Pelidiju, koja je bila član Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara BiH, a bila je član nadzornog odbora privatne firme koja je u 2020. godini poslovala s institucijama koje se finansiraju iz budžeta.

Sankcije su danas trebale biti izrečene, između ostalog, za Petrovića i Milinovića imajući u vidu da su i dalje na istim pozicijama. 

U komisiji nam danas nisu mogli reći koji iznos sankcija je predložen, osim što su potvrdili neformalne informacije da je za Milinovića kazna "drastična", ali u skladu sa zakonom.

S druge strane, kako nam je pojašnjeno, ova državna komisija ne može izreći sankcije, naprimjer, Nikšiću i Zolaku s obzirom na to da više ne primaju plaću u institucijama Bosne i Hercegovine već se njima samo utvrđuje da su bili u sukobu interesa.

Iduća sjednica Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, prema gruboj procjeni, neće moći biti zakazana prije kraja oktobra.