- Dva su nova ministra. Ja sam tek jutros za to saznao. Nisam se spremio za njih, pitanja za njih. Meni treba vremena da ih pretresem. Imali ste dvoje pa su i otpali. Možda će i ovo dvoje otpasti. Što su ovi bolji od ovih prije. Dajte nam priliku da ih otresemo. To je fer u demokratiji – kazao je Nikšić.

I drugi zastupnici su također pitali kako je došlo do toga da se očekuje od zastupnika da u kratkom periodu pročitaju biografije novih ministara.

- Neozbiljno je od nas očekivati da se spremimo da pročitamo ekspoze koji smo dobili jutros u odnosu na onaj koji smo dobili prije pet dana – kazala je zastupnica Jasna Duraković.

Isti komentar je imala i zastupnica Danijela Kristić.

Damir Nikšić se javio za riječ i kazao da mu Bibija Kerla prijeti.

- Kaže smiri ga da ga ja ne smirim. Molim vas da reagujete – kazao je Nikšić.