VEZANI TEKST - Nijemci odgodili dodjelu ordena negatoru genocida u Srebrenici

Našoj javnosti ovaj historičar postao je poznat jer je predvodio komisiju koja je od vlade bh. entiteta Republika Srpska bila angažirana sa ciljem revizije istine o Genocidu u Srebrenici iz jula 1995. godine.

Dr. Esnaf Begić bio je među intelektualcima, organizacijama za ljudska prava i političarima koji su reagirali na vijest o mogućem odlikovanju Gideona Greifa.

Begić je podvukao da planirano odlikovanje Greifa Ordenom za zasluge SR Njemačke kod njega, ali i kod mnogih ljudi bosanskog porijekla u Njemačkoj, kao i kod svih miroljubivih i civiliziranih ljudi, bez obzira na njihovu etničku, kulturnu i religijsku pozadinu nailazi na nerazumijevanje, uznemirenost i užasnutost.