Istakao je da je ova godina bila izuzetno teška i da je pandemija koronavirusa uzdrmala globalnu ekonomiju te da ni BiH nije bila izuzetak. Naglasio je da će Vlada Federacije i Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije nastaviti proces modernizacije i humanizacije u rudnicima, uvažavajući i cijeneći posvećenost poslu i važnu ulogu koju rudari imaju u razvoju BiH.

- Rudnik Banovići, ali i ostali rudnici na području Tuzlanskog kantona, veoma su važni za razvoj privrede. Svjedoci ste da ministar Džindić i ja u kratkom vremenskom periodu dolazimo već drugi put u Rudnik Banovići. Time želimo poslati jasnu poruku da je Vlada partner Rudnika Mrkog uglja Banovići - zaključio je premijer Novalić.

Direktor RMU "Banovići" Fadil Kudumović je rudarima tog rudnika, ali i svim rudarima u BiH, čestitao njihov praznik sa željom da u naredim godinama njihov društveni status bude na višem nivou i da se u društvu više vrednuje i cijeni njihov rad.

- Naše osnovne obaveza su, pored održavanja stabilnosti elektroenergentskog sektora kroz proizvodnju uglja, banovićki rudari za koje od samog početka, kada je na dužnost stupila nova uprava RMU Banovići, pokušavamo osigurati što bolji standard i što bolje uslove rada  - kazao je.

Podsjetio je da su se proteklih sedam mjeseci susreli sa velikim poteškoćama u funkcioniranju tog rudnika, ali da ipak, bez obzira na sve, mogu biti zadovoljni ostvarenim rezultatima na kraju godine, posebno kada je riječ o parametrima po kojima se mjeri učinak rudarstva, a to je iskopana tona uglja i otkopan kubik jalovinske mase.

Novalić i ministar Džindić danas su u rad svečano pustili dio Transportnog sistema za odvoz jalovine na površinskom kopu "Turija" te su im dodijeljenje Povelje o poslovno-tehničkoj saradnji.