Naime, radna grupa bit će zadužena da u roku od 15 dana predloži program pomoći ciljanim kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom.

Ovaj program pomoći implementirao bi se putem resornih ministarstava i vladinih institucija, a na osnovu odgovarajućih podzakonskih akata koje će donijeti Vlada FBiH.

Također, Vlada će iz tekuće rezerve izdvojiti 100 hiljada KM za obnovu Sabornog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli