Isto tako, dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja uz obavezno pridržavanje preporuka od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Naredbe i preporuke stupaju na snagu danas i primjenjivati će se do dana donošenja novih naredbi i preporuka, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću.

Vlada je također usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera "Potpore zdravstvenim institucijama" utvrđenog Proračunom HBŽ-a za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.000.000 maraka.

Raspodjela sredstava s navedenog transfera vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabave opreme za borbu protiv koronavirusa od kojih 60 posto sredstava pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a 40 posto sredstava sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za sufinanciranje Potpore nižim razinama vlasti - prijevoz učenika srednjih škola, za školsku 2021./2022. godinu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 400.000 maraka.

Sredstva će biti raspoređena Gradu Livnu i ostalim općinama u ovoj županiji, sukladno podacima o broju učenika koji koriste prijevoz, a koje će dostaviti škole s prostora HBŽ-a početkom školske 2021./2022.