Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske (RS) večeras su usvojili tri nacrta zakona, 17 izvještaja, a izabrana su i tri člana Upravnog odbora Radio–televizije RS-a.

Član Upravnog odbora RTRS-a iz reda srpskog naroda je Dalibor Račić, iz hrvatskog Ivona Pajin, bošnjačkog Rasim Dizdarević, dok podršku nije dobio kandidat iz reda "ostalih" naroda.

Za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz RS-a glasovima skupštinske većine izabrana je Branislava Milekić.

Prihvaćeni su izvještaji o poslovanju Investiciono - razvojne banke i Garantnog fonda RS-a za 2018. godinu te Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS-a, a primljen je k znanju izvještaj o radu RTRS-a za 2017. i 2018.

Nisu podržani zaključci SDS-a i PDP-a kojim je, između ostalog, traženo da se izmjeni zakon o RTRS-u i formira Odbor za praćenje rada javnih medija, čiji je osnivač RS.

Tokom glasanja usvojeni su nacrti zakona o izmjenama i dopunama zakona o štrajku i upravljanju otpadom.

Četvrtog dana zasjedanja prihvaćene su strategije razvoja preduzetništva žena i o unapređivanju položaja starijih lica te izvještaji o stanju u bankarskom sistemu i radu Agencije za osiguranje i Komisije za hartije od vrijednosti u RS-u u 2018.

Podršku poslanika dobio je i Izvještaj Glavne službe za reviziju javnog sektora o provedenoj finansijskoj reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta RS-a u 2018.godini, kao i informacija o dugu RS-a na kraju prošle godine godine.

Nakon glasanja je završena 6.redovna sjednica, a naredno zasjedanje počinje 22.oktobra.