Tim povodom, na mjestu gdje su se pripadnici ove brigade prvi put postrojili prije 28 godina, okupili su se članovi Udruženja 182. viteška (fočanska) lahka brigada. Članovi Udruženja obišli su i šehidsko mezarje Okrugla, gdje su položili cvijeće i proučili Fatihu pred duše poginulih saboraca.

U najranijim dokumentima u kojima se spominje naziv ove brigade je 1. fočanska brigada. U martu 1993. godine je od 1. fočanske brigade i jedinica Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Trnovo formirana 81. brdska brigada. U toku agresorske ofanzive na Igman, u julu 1993. godine, jedinica je ponovo izdvojena iz sastava 81. brdske brigade, ovaj put pod imenom 82. brdska brigada.

U augustu 1993. godine 82. brdska brigada ušla je u sastav 6. korpusa. Početkom 1994. godine ponovo je vraćena u sastav 1. Korpusa i do kraja godine djelovala je u sastavu Operativne grupe 1-Pazarić. U sastav 14. divizije brigada je ušla početkom 1995. godine, preformirana i preimenovana u 182. lahku brigadu.

Na kraju rata jedinica je preimenovana u 148. vitešku lahku brigadu, u cilju ujednačavanja formacijskih naziva jedinica u sastavu 14. divizije. Brigada je najviše kolektivno ratno priznanje - počasni naziv "viteška", dobila 1995. godine, na treću godišnjicu svog postojanja, kao posljednja u nizu jedinica Armije RBiH koje su kolektivno ratno priznanje stekle prije okončanja ratnih dejstava.

Najviše ratno priznanje Armije RBiH "Zlatni ljiljan" dobilo je 19 pripadnika ove brigade.