Pravo da apliciraju za stipendije imaju redovni studenti povratnici iz Federacije BiH u Republiku Srpsku, a stipendije se dodjeljuju za akademsku 2021/22.

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji su članovi povratničkih domaćinstava na području RS-a, imaju prijavljeno prebivalište u općinama povratka na području RS-a, studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini, da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija i koji nisu stariji od 30 godina.

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Javni oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Svi zainteresovani se sa detaljima javnog oglasa mogu upoznati na web stranici: fmroi.gov.ba