Nezavisni odbor je pri utvrđivanju ocjene rada zamjenika direktora Uprave policije, sagledao aktivnosti, zadatke i poslove Uprave policije i zamjenika direktora Uprave policije određene Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine i drugim propisima, kao i suvremenom praksom u radu policije.

Cijeneći obim i kvalitet rada i rukovođenja, pravovremenost u obavljanju poslova, odnos prema povjerenim sredstvima i suradnicima, Nezavisni odbor je odlučio da predloži Vladi Federacije BiH da ocijeni rad zamjenika direktora FUP-e, ocjenom zadovoljava, kao ocjenom koja se dodjeljuje za uspješan rad sukladno Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH, saopćeno je iz Nezavisnog odbora.