Potrošačima savjetujemo da provjere račune koje dobiju, kaže jedna naša sugrađanka, koja nam je proslijedila dva računa za isti mjesec i različitim uplatama koje je poslao Vodovod i kanalizacija.

U vrhu lijeve strane računa piše da je očitanje izvršeno 21. aprila do 5. jula 2020. godine. Na istim računima (uplatni nalog) piše da se "račun izdaje za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda za period od 24. marta do 21. aprila 2020. godine. 

Na prvom računu je pisalo da potrošač treba da plati 16,40 maraka. Sutra stiže drugi račaun sa istim danom očitanja, ali iznosi 19,30 maraka.

Sugrađanka je zbunjena, jer ne zna koji račun treba da plati. 

Vodovod i kanalizacija svaki mjesec očitava stanje na brojilima i nakon toga isporučuju račune potrošačima, izjavio je za Faktor prošli mjesec Enver Hadžiahmetović, direktor ovog javnog preduzeća.

- Samo u januaru ne očitavamo brojila s obzirom na zimu i zaleđene šahtove. Onda pošaljemo račune koje smo zapisali u decembru, pa kasnije u februaru vršimo poravnanje računa. Naravno da u ovom poslu imamo problema i unutrašnja kontrola ViK-a radi non-stop i nismo cvjećka. Ali nastojimo da unaprijedimo svoje usluge i da provjeravamo sve žalbe potrošača – kaže Hadžiahmetović.