Šarić i Bjelić osuđeni su na po 12 godina zatvora za krivično djelo organiziranog kriminala, porezne utaje i pranja novca, dok je Ferida Hasić osuđena na dvije godine za organizovani kriminal i pranje novca.

Podsjećamo, Šarić je bio vlasnik Studentskog hotela Emiran u Sarajevu, dok je Bjelić bio vlasnik benzinske pumpe Umax Group.

Šarić i Bjelić su osuđeni da su zastupajući kompaniju Special Security Vehicle Trading iz Dubaija i kompaniju Munster LTD sa Sejšela utajili porez u iznosu većem od četiri miliona maraka.

Na osnovu fiktivnih ugovora s pomenutim firmama novac je uplaćivan na njihove devizne račune u više banaka. Koristili su ga u privatne svrhe i to za kupovinu više nekretnina preduzeća Umax Group i Emiran, automobila i drugih stvari.

Počinjenjem ovih krivičnih djela oprali su novac u iznosu većem od 20 miliona maraka.

S tim u vezi, Vrhovni sud FBiH na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, od optuženih Bjelić Hasiba i Šarić Emira oduzima imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom i to od optuženog Bjelić Hasiba u ukupnoj vrijednosti od 8.433.260,69 KM, a od optuženog Šarić Emira u ukupnoj vrijednosti od 5.415.549,47 KM.

Navedena imovina postaje vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine.

Optuženi moraju odmah predati Federaciji BiH stvari koje su predmet mjere oduzimanja imovinske koristi, odnosno na nju prenijeti određena prava, ako ona već nisu prešla na FBiH.

Optuženi Bjelić Hasib i Šarić Emir ostaju u pritvoru do upućivanja na izdržavanje kazne zatvora izrečene presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine.