Općinske/gradske izborne komisije sredstva uplaćuju na račune članova i zamjenika članova biračkih odbora. I većina je te naknade već primila.  

Evidncije rada biračkih odbora općinske/gradske izborne komisije bile su obavezne unijeti u dio aplikacje "Integrisani izborni informacioni sistem, modul o vođenju evidencije o izbornim tjelima", nakon čega se stječu uvjeti za doznaku finansijskih sredstava općinskim/gradskim budžetima za isplatu naknada biračkim odborima.

Općinama/gradovima doznačena su sredstva u iznosu od oko 4,2 miliona KM za oko 52.000 imenovanih članova i zamjenika članova biračkih odbora.