Grant je uglavnom usmjeren na tekuće održavanje školskih objekata, proširenje kapaciteta produženog boravka, obnovu dotrajalih toaleta, sanaciju oštećenog krova, zamjenu elektroinstalacija i radijatora, te za opremanje kabineta i obnovu rasvjete i druge hitne intervencije.

Načelnik Općine Semir Efendić danas je sa predstavnicima 13 osnovnih škola potpisao sporazum o zajedničkoj saradnji na realizaciji navedenih projekata.

Ovom prilikom kazao je da je bila zamisao da se taj grant troši za pomoć nastavnom procesu, ali obzirom da su škole, nažalost u lošem stanju i da Ministarstvo kao titular tih škola ne izdvaja nikakva sredstva za te objekte, najviše ovih sredstava ići će u sanaciju mokrih čvorova, sanaciju radijatora, rasvjete u školama i drugih projekata koji se tiču samog održavanja školskih objekata.

- Mi bi voljeli da možemo više pažnje posvetiti samom nastavnom procesu, onim projektima kojima nedostaju sredstva da bi se nastavni proces poboljšao i odvijao kvalitetnije. Međutim, imamo problem sa tekućim održavanjem, koje bi moralo biti obaveza Ministarstva obrazovanja Kantona Sarajevo, koje nažalost ne izdvaja nikakva sredstva iz godine u godinu.

Ti zajednički dijelovi škola koji su u neprekidnoj upotrebi uglavnom su dotrajali i tu postoji puno problema. Mi i ovim putem pozivamo Ministarstvo da izdvoji sredstva u narednim godinama, to je njihova obaveza, kako bi se škole mogle održavati na adekvatan način, jer ih koristi veliki broj učenika svake godine. Kapitalni projekti s naše strane nisu nikada došli u pitanje - rekao je načelnik Efendić.

Ovaj vid podrške osnovnim školama, samo je jedan od brojnih projekata koje Općina Novi Grad provodi kada je u pitanju oblast obrazovanja, od stipendiranja učenika, podrške vannastavnim aktivnostima, škole planinarenja, plivanja...