- Poslali smo jasnu poruku nižim nivoima vlasti, da budno pratimo šta se dešava i da osluškujemo potrebu rješenja određenih aktuelnih problema u jedinicama lokalne samouprave. U tom smislu mi smo iz Ministarstva finansija imali sastanak sa Savezom općina i gradova, gdje smo zajednički pripremili dvije odluke. Saglasni smo da se transfer općinama od 30 miliona podijeli kao i prošle godine. Znači, 10 miliona KM linearno isti iznos svim općinama, gdje će biti prepoznate i manje općine. To je nekih 125.000 KM na 79 općina - rekla je Jelka Milićević, federalna ministrica finansija. 

Dodaje kako je druga odluka u vezi s kapitalnim transferima, odnosno, infrastrukturnim projektima u općinama. 

- Mi smo prošle godine definirali način raspodjele i to će biti projekti koji će se graditi i raditi iz sredstava budžeta. Negdje će se udružiti i sa drugim donatorskim sredstvima ili sa sredstvima iz budžeta općina. Uglavnom, 20 miliona KM će biti u vezi s implemetacijom projekata. Definirali smo i javni poziv koji će biti otvoren do 16. jula. Svi koji su prošle godine koristili ta sredstva, a ne opravdaju ih do 30. juna, neće moći biti korisnici sredstava iz 2021. godine - rekla je Milićević na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.