U unutrašnjosti se nalazi novi digitalni kokpit nazvan Pure Panel, a od starta na ceste dolazi i u kombinaciji električne izvedbe. Na njemačkom tržištu cijena ovog simpatičnog Opela kretat će se od 19.990 eura, a njegove električne varijante od 32.990 eura.