Tokom sastanka bilo je riječi o aktuelnoj sigurnosnoj situaciji u regionu i svijetu, učešću i angažmanu pripadnika Oružanih snaga BiH u EU, UN i NATO misijama i operacijama podrške miru. 

Također razgovaralo se o trenutnim i budućim aktivnostima Oružanih snaga BiH u okviru saradnje s EUFOR-om, kao i zajedničkim aktivnostima koje doprinose unapređenju kapaciteta i operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH, te time i ukupnog razvoja BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama.

Ovom prilikom general Jerkić se zahvalio EUFOR-u na dosadašnjoj vrlo uspješnoj saradnji, te je izrazio nadu za nastavkom saradnje na visokom nivou i u narednom periodu, kroz daljnju realizaciju obuke i izvođenje zajedničkih vojnih vježbi, ali i drugih značajnih aktivnosti kao što su podrška procesu uništavanja viškova naoružanja i municije, humanitarnog deminiranja, te aktivnosti koje doprinose razvoju regionalne saradnje.

General Houdet je istakao važnost nastavaka implementacije sveobuhvatne strategije Evropske unije za BiH, kao i posvećenost osiguravanju sigurnog okruženja u zemlji, naročito pružanjem podrške vlastima u BiH, i učestvovanjem u obukama i vježbama sa Oružanim snagama BiH.

Susretu su, između ostalih, prisustvovali i načelnik štaba EUFOR-a brigadni general Zoltan Somogyi, načelnik Štabne grupe EU brigadir Arkadius Ferens, vojni pomoćnik komandanta EUFOR-a brigadir Konstantin Oberleitner, vojni pomoćnik operativnog komandanta pukovnik Guillaume de Roquefeuil, a ispred Oružanih snaga BiH šef Kabineta NZŠ brigadir Dževad Aščić i načelnik Uprave za politiku i planove brigadir Željko Drljača, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.