Također, vandali nisu mimoišli ni ploču pred Koštanom bolnicom, koja je u proteklom ratu služila kao koncentracioni logor HVO-a i HV-a za Bošnjake. Kako se može vidjeti na mjestu događaja, pored uvredljivih grafita prešarani su crnom bojom.