Među učesnicima bili su Esad Rahić, Emir Ašćerić, Armin Hodžić, Adelaid Karišik, Dželal Hodžić, Mejdin Saliji, Adel Omeragić, Anes Džunuzović, Mirza Čohadžić i Admir Lisica. Predsjednik URSD-a Admir Lisica, istakao je da osim dijaspore u fokusu udruženja je povezivanje i sa domovinskim državama, a u kojima su Bošnjaci u proteklih dvadesetak godina ostvarili značajan napredak u ostvarivanju svojih prava.

- Tome u prilog ide i činjenica da je bosanski jezik zastupljen u školama, medijima i institucijama Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i Hrvatske - kazao je Lisica.

Dodao je da značajna informacija za Bošnjake Sandžaka u segemnutu povezivanja s Bosnom i Hercegovinom te unapređivanju nacionalnih prava je najavljeno otvorenje Konzulata BiH u Novom Pazaru.

Historičar i potpredsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sandžaka Esad Rahić naveo je da su popisi  višestruko značajni, ne samo demografski, već i statusno, politički i ekonomski. Jezik brojki moći je veoma moćan, kako u zemljama gdje živi manjinski narodi, tako i pred međunarodnim faktorom.

- Mi smo jedan od rijetkih naroda, kako u Crnoj Gori i Srbiji, tako i šire, koji imaju pozitivan prirodni priraštaj. Za muštuluk je da sandžački gradovi imaju pozitivan natalitet. Međutim, u jednoj besperspektivnoj situaciji, šta drugo očekivati do odlazak najvitalnijeg bošnjačkog stanovništva - odlazak na Zapad i potencijalni odliv stanovništva na druge prostore koji nude znatno bolje mogućnosti i perspektive za život - istakao je Rahić.

Predstavnik Vijeća bošnjačkih intelektualaca Kosova Mejdin Saliji je naveo da je Kosovo etnički šaroliko te da su Bošnjaci sastavni dio stanovništva, a vizija bošnjačke zajednice je da razvija svijest koja će na temeljima bošnjačkih vrijednosti sačuvati svoj identitet, koji njeguju na različite načine - kroz školovanje, džemate, kulturne i društvene manifestacije.

- Nacionalna emancipacija Bošnjaka na Kosovu počinje devedesetih godina kroz djelovanje političkih organizacija i povećavanje svijesti o bošnjačkom identitetu i očuvanje, promicanje bošnjačke baštine, kulture, identiteta. Bošnjaci su treća najveća nacija po brojnosti na Kosovu. U Prizrenu ih ima oko 17.000, drugi su po brojnosti poslije Albanaca - naglasio je Saliji.

Stoga, kako je rekao Mirza Čohadžić popisi stanovništva jesu važni, jer nam daju predstavu kako se tretiraju pojedini narodi i nacije, direktno utiču na mogućnost biranja, da budete birani, učešća u lokalnoj (samo)upravi, državnim organima i institucijama, čime jedna zajednica učestvuje direktno u krojenju vlastite sudbine.

U tom smislu je Anes Džunuzović naglasio da Bošnjaci moraju međusobno sarađivati, ali i boriti se za svoja prava aktivnije, jer u susjednim zemljama i dalje postoji politika negiranja, huškanja protiv Bošnjaka, čemu smo svjedočili u zadnjih trideset godina i općenito kroz historiju.

Zaključio je da se Bošnjaci u domovinskim državama moraju ustaljeno boriti za svoja prava i prinuđeni su više na to u odnosu na ostale Bošnjake koji nemaju slične probleme, saopćeno je iz URSD-a.