Od ranije je poznato kako će ovaj centar imati smještajni kapacitet za oko 1.500 ljudi, te da bi trebao značajno umanjiti pritisak velikog broja migranata i izbjeglica na gradski centar, odnosno javne površine i napuštene objekte u užem centru Bihaća.

Poseban prostor u ovom kontejnerskom naselju osiguran je za ranjive kategorije korisnika usluga, odnosno porodice sa djecom i maloljetnike bez pratnje.

Kampom će upravljati pripadnici Službe za poslove sa strancima BiH, naravno u saradnji sa članovima Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i ostalih međunarodnih organizacija.