Otvoreno pismo prenosimo u cjelosti. 

- Zbog iznošenja niza neistina i kleveta koje su danas objavljene u "žutoj štampi" Klinički centar Univerziteta u Sarajevu upućuje otvoreno pismo javnosti u cilju sprečavanja unošenja i širenja nemira među građanima. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu obavještava javnost da svi naši uposlenici ulažu nadljudske napore u borbi protiv pošasti - koronavirusa. U situaciji kada se duže od godinu dana borimo za svaki život naših bolesnika nemamo vremena ni mogućnosti osvrtati se na politikantske spinove.

KCUS je zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u kojoj se hospitaliziraju i liječe teški i kritični Covid-19 pacijenti, koji imaju i najveću stopu smrtnosti. Navodi u "žutoj štampi" u kojima se KCUS-u imputiraju loši rezultati i stvaraju aluzije o neredu i nemaru naših uposlenika, a u svrhu stvaranja slike nepovjerenja građana ne pomaže nikome, a ponajmanje našim pacijentima i građanima.

Neargumentovani i tendenciozni tekstovi stvaraju nemir kod građana, što stvara i dodatni pritisak i kod ljekara i medicinskog osoblja koji rade sa najtežim bolesnicima. KCUS pored Kantona Sarajevo prima najteže bolesnike i iz drugih - suosnivačkih kantona. Stoga je nekorektno od KCUS-a praviti metu plasiranjem neistinitih informacija. Nijedan bolesnik koji je zahtjevao hospitalizaciju nije vraćen niti mu je uskraćena usluga.

Iako je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu podnio teret najtežih Covid-19 pacijenata sa 48.994  zaraženih u KS što je skoro jednako broju Covid-19 pacijenata u cijelom entitetu RS sa 54.958 (smrtnost 5%), uspjeli smo značajno smanjiti smrtnost u KS na 1.97%.

Kao što se da vidjeti rezultati rada zdravstvenih radnika, ljekara i medicinskog osoblja prikazani su niskim procentom smrtnosti u KS, dok su rezultati lošeg rada Kriznog štaba, Ministarstva zdravstva i Vlade KS prikazani velikim procentom novozaraženih građana, tj. razbuktavanjem pandemije. Zbog toga je Krizni štab KCUS-a uputio Tužilaštvu Zahtjev za provjeru rada Kriznog štaba KS i Vlade KS, krajem marta.

Sva odgovornost pogrešnih postupaka Kriznog štaba i Vlade Kantona Sarajevo, koji su svojim nečinjenjem i pogrešnim činjenjem doveli sve građane Kantona Sarajevo u izrazitu životnu opasnost pokušava se prebaciti na KCUS. Dakle, KCUS sanira štete i posljedice loših odluka Kriznog štaba KS i Vlade KS. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu stoji iza svakog svog uposlenika, a posebno iza naših anesteziologa - poručuju na kraju u otvorenom pismu.