Vlada FBiH radi na pripremi novog modela 

- U toku dana objavljeno je očitovanje Vlade FBiH na jučer usvojene izmjene i dopune Zakona o pripadnosti javnih prihoda u kojem se eksplicitno navodi da ne treba ići u tom pravcu, da se iz konteksta vadi koeficijent 2, čime se narušava ukupna arthitektura postojećeg modela. Također, navodi se i da Vlada FBiH radi na pripremi prijedloga novog modela koji bi adresirao sve identificirane probleme unutar sistema koji je trenutno u primjeni - navode u stručnom osvrtu predstavnici Ekonomskog instituta i EFSA.

Naglašavaju da su zastupnici/delegati Parlamenta FBiH još prije nekoliko mjeseci upozoreni na brojne slabosti postojećeg modela identificirane kroz analize domaćih i međunarodnih institucija, da su zastupnicima prezentirane postavke novog modela raspodjele na koji nisu imali niti jedan prigovor.

U pitanju je, kako se dodaje u saopćenju, model koji kroz dva stuba kombinira ekonomske i socijalne kriterije, model koji principe socijalne pravde i solidarnosti dopunjava principima transparentnosti i odgovornosti.

- Istina, reakcija jednog broja zastupnika je bila da je sve to "lijepo, fino", ali da je "na dugu štapu", da se sa izmjenama i dopunama ne može čekati, odnosno da se one čim prije imaju usvojiti - dodaje se u saopćenju.

Niko od zastupnika i delegata nije došao 

Ekonomski institut Sarajevo i EFSA su, na osnovu pozitivne međunarodne prakse i uvažavajući specifičnosti fiskalnog federalizma u FBiH, koristeći podatke Porezne uprave FBiH pripremili prijedlog potpuno novog modela, zajedno sa simulacijama šta bi to značilo za prihode svakog od kantona.

Na javnu prezentaciju koja je održana 21. januara ove godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu pozvani su zastupnici iz oba doma Parlamenta FBiH, ali i predstavnici javnih ekonomskih fakulteta u FBiH. Međutim, kako dodaju, iz nekog razloga, niko od pozvanih zastupnika ili stručnjaka koji se bave tom temom nije se odazvao pozivu.

Prezentirani novi model, kako navode iz Ekonomskog instituta i EFSA, osigurava značajne iznose dodatnih sredstava (više od 200 miliona KM) svim drugim kantonima u odnosu na postojeća rješenja (u slučaju Tuzlanskog kantona više od 40 miliona KM), bez da se ozbiljno ugrozi funkcionisanje budžeta Kantona Sarajevo.

Međutim, kako dodaju, problem je što se po novom modelu jasno vidi iz kog kantona se prelijevaju sredstva, odnosno koji kantoni su primaoci sredstava i u kom iznosu. Drugi problem je taj što novi model predviđa odgovornost kantona kojima se prelijevaju sredstva u smislu revizije učinaka utroška koja bi se vršila periodično, asimetrično prema izbornim ciklusima.

Parlamentarci mora da zažmire 

- Posmatrano kroz političku prizmu, vjerovatno najveći problem predloženog novog rješenja je taj što pokušava da otkloni anomalije postojećeg sistema vezane za manipuliranje procjenama broja stanovnika, problem posebnog tretmana određenih lokalnih zajednica, itd.

Zastupnici su navedenog itekako svjesni, ali su također svjesni da na sve na što su upozoravani moraju da zažmire kako bi izmjene koje su jučer usvojene na Zastupničkom dobile podršku i na Domu naroda - navode u stručnom osvrtu predstavnici Ekonomskog instituta Sarajevo i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.