Tokom današnje konstituirajuće sjednice, članovi Odbora upoznati su s Odlukom oba doma Parlamentarne skupštine BiH kojom je na mandat od četiri godine, za predsjedavajućeg Nezavisnog odbora imenovan Enes Obralija, za prvog zamjenika predsjednika Miše Ćavar, a za drugog zamjenika predsjednika Uroš Pena.

Istom odlukom su za članove Nezavisnog odbora imenovani Muhamed Mujakić, Enes Bezdrob, Mate Miletić, Nikola Džambas, Darko Kremenović i Milan Stanić.

Članovi Nezavisnog odbora upoznali su se s dosadašnjim i dogovorili budući način rada Nezavisnog odbora.

Nezavisni odbor je nezavisno tijelo Parlamentarne skupštine BiH koje je između ostalog nadležno za provođenje procedure odabira kandidata i predlaganje smjene policijskih rukovodilaca i zamjenika rukovodilaca policijskih tijela BiH - Granične policije BiH, Agencije za istrage i zaštitu i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.