- Crnogorski Muslimani kao nacionalna zajednica koja baštini proevropske i NATO integracije te građansku Crnu Goru jednakih mogućnosti za sve bez obzira na nacionalnu, političku, vjersku i drugu pripadnost, smatraju da je potrebno da Crna Gora ponovo krene zacrtanim evropskim putem - ističe se u saopćenju.

Kako su naveli, iako su nacionalni Muslimani u prethodnom dvodecenijskom periodu bili ti koji su uvijek bili u drugom redu kada su u pitanju angažovanja u institucijama sistema, a posebno u posljednje dvije godine, vjeruju da će doći vrijeme da se i oni nešto pitaju.

- Te da budemo uvaženi u jedinoj državi koju imamo, a sve u cilju ekonomskog prosperiteta te dobrobiti svih građana naše Crne Gore, za njen multietnički i multikonfesionalni sklad - zaključuje se u saopćenju.