Pauk bager kojeg je kupila Kantonalna uprava Civilne zaštite Kantona Sarajevo danas na poplavljenom terenu radi na otklanjanju posljedica ovih poplava. 

Kao korisnik spomenutog bagera KJP Sarajevo šume d.o.o već sedam dana rade na uređenju potoka i bujica na području općine Hadžići i prvi su prepoznali potencijalnu opasnost uzrokovanu obilnim padavinama prethodnih dana.

Kao mašina visokih tehnoloških mogućnosti, operativna u vodi do 2,5 metra dubine te prilagodljiva i najnepristupačnijim terenima, pauk bager se pokazuje kao nužan u ovakvim situacijama.

Važno je napomenuti bi tokom ljetne sezone trebalo preventivno djelovati na najnepristupačnijim lokacijama i baviti se uređenjem korita, kako bi izbjegli posljedice kakvim često svjedočimo u našoj zemlji pretohodnih godina.