Kantonalno javno preduzeće Poljoprivredno dobro Butmir d.o.o. Sarajevo-Ilidža raspisalo je Javni konkurs za prijem 9 radnika na određeno vrijeme.

Također se traže četiri muzača u štalama za što je potrebna godina radnog iskustva, a za ovo radno mjesto predviđena je osnovna plaća u iznosu od 645,15 KM.

Ovo preduzeće zapošljava i jednog muzača u štalama sa poslovima ispomoći u otpremi mlijeka, a osnovna plaća za ovu poziciju iznosi 696,66 KM.

Poljoprivrednom dobru Butmir potrebna su i dva radnika kod teladi do 20 dana starosti, za što je predviđena osnovna plaća u iznosu od 705,13 KM, kao i jedan radnik kod teladi do 180 dana starosti koji će imati osnovnu plaću u iznosu od 629,16 KM.

Konkursom se traži i traktorista u stočarstvu na poslovima ispomoći u hranjenju koji će imati osnovnu plaću u iznosu od 730,29 KM, a za ovu poziciju potrebne su dvije godine radnog iskustva.

Konkurs je otvoren deset dana od dana objavljivanja.